Werkgevers en loonregres

Schakel Naarsing Letselschade in als uw letselschade expert

WERKGEVERS EN LOONREGRES

Het kan gebeuren dat uw werknemer een ongeval overkomt waar een andere partij bij betrokken is. Is uw werknemer hierdoor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geraakt en maakt u hierdoor kosten? U kunt als werkgever deze kosten veelal verhalen op de veroorzaker van het ongeval.

U dient in het geval van een zieke werknemer, ook in het geval als hem of haar een ongeval is overkomen, het loon door te betalen. Hier kunnen veel kosten mee gepaard gaan. Naast het loon maakt u zeer waarschijnlijk kosten met betrekking tot de re-integratie van de werknemer. Deze kosten kunt u wellicht ook verhalen op de aansprakelijke partij. Hierbij is wel van belang dat er een aansprakelijke partij is. Daarnaast zijn er een paar voorwaarden waar u aan moet voldoen voordat u de kosten kunt verhalen. Zo moet de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid wel een gevolg zijn van het ongeval.

Uw schade als werkgever kan behoorlijk oplopen. Neemt u gerust contact met mij op om te kijken of ik u kan helpen bij het verhalen van deze schade. Let op: alleen het netto loon van de werknemer kan op een aansprakelijke derde worden verhaald. Verder kunnen heel veel re-integratiekosten worden verhaald. Nieuwsgierig? Ik hoor graag van u.

Vragen / contact

Als u naar aanleiding van het voorgaande vragen heeft, neem dan gerust contact met Naarsing Letselschade op. Uiteraard kijk ik graag naar de mogelijkheden in uw dossier.