Arbeidsongeval

Schakel Naarsing Letselschade in als uw letselschade expert

AANSPRAKELIJKHEID werkgever

Over het algemeen is een werkgever aansprakelijk als je tijdens jouw werkzaamheden letsel oploopt. Een werkgever is verplicht er alles aan te doen om een arbeidsongeval te voorkomen. Mocht je tijdens
je werkzaamheden letsel oplopen, dan is jouw werkgever in de meeste gevallen hiervoor aansprakelijk.

Een werkgever moet voldoen aan haar zorgplicht. Dit kan zien op het veilig inrichten van een werkomgeving tot het geven van duidelijke instructies en het waarschuwen voor gevaren. De werkgever moet daarbij ook toezien op de naleving van haar instructies en blijven waarschuwen voor bepaalde gevaren. De zorgplicht betreft geen
absolute waarborg. Er kunnen derhalve situaties zijn waarvoor de werkgever niet aansprakelijk is.

De situatie komt ook voor dat u niet in loondienst bent, maar als uitzendkracht of ZZP’er wordt ingeschakeld. Ook in deze gevallen kan het zo zijn dat u ‘slechts’ hoeft te bewijzen dat u onder werktijd letsel heeft opgelopen en daardoor schade lijdt.

In de meeste gevallen is de werkgever verzekerd voor de gevolgen van een arbeidsongeval. Als vast komt te staan dat jouw werkgever niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, zal de verzekeraar de schade als gevolg van het ongeval vergoeden.

Is jou een arbeidsongeval overkomen? En zoek je hulp bij de afwikkeling van de gevolgen daarvan? Neem dan contact op met Naarsing Letselschade.

Vragen / contact

Als u naar aanleiding van het voorgaande vragen heeft, neem dan gerust contact met Naarsing Letselschade op. Uiteraard kijk ik graag naar de mogelijkheden in uw dossier.