Arbeidsongeval

Schakel Naarsing Letselschade in als uw letselschade expert

AANSPRAKELIJKHEID werkgever

In principe is de werkgever bijna altijd aansprakelijk als u tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden letsel oploopt. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht. Een werkgever dient er alles aan te doen om een arbeidsongeval te voorkomen. Als u tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden letsel oploopt, dient uw werkgever te bewijzen er alles aan te hebben gedaan om te voorkomen dat het ongeval plaats kon vinden. De bewijslast hiervoor ligt bij de werkgever.

Deze regels kunnen ook gelden als u als zelfstandige zonder personeel of als uitzendkracht in opdracht van een bedrijf werkt.

Verzekering

In de meeste situaties is de werkgever verzekerd voor de gevolgen van een arbeidsongeval. Zodra vast komt te staan dat uw werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan, zal de verzekeraar de schade als gevolg van het ongeval vergoeden.

Daarnaast zijn er mogelijk nog andere verzekeringen (arbeidsongevallenverzekering) door uw werkgever afgesloten waar u aanspraak op kunt maken, mocht u tijdens de uitoefening van de werkzaamheden letsel hebben opgelopen.

Vragen / contact

Als u naar aanleiding van het voorgaande vragen heeft, neem dan gerust contact met Naarsing Letselschade op. Uiteraard kijk ik graag naar de mogelijkheden in uw dossier.