Werkgever

Als werkgever kun je te maken krijgen met een werknemer die een ongeval heeft gehad waarbij een andere partij betrokken was. Het kan zijn dat je als werkgever kosten maakt omdat je werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is geraakt. Gelukkig is het in veel gevallen mogelijk om deze kosten te verhalen op de partij die het ongeval heeft veroorzaakt.

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden om de kosten te verhalen en hoe je dit het beste kunt aanpakken? Neem dan gerust contact met ons op.

Werkgever

01. Loon bij letsel

Bij letsel van een werknemer kunnen er extra kosten ontstaan voor een werkgever. Denk bijvoorbeeld aan de doorbetaling van salaris tijdens ziekteverlof en de kosten voor vervangend personeel. Deze kosten kunnen flink oplopen en een grote impact hebben op de financiële situatie van het bedrijf. Gelukkig kan een letselschade specialist hierbij helpen.

02. Reïntegratie bij letsel

Bij Naarsing Letselschade vinden we het essentieel dat er niet alleen aandacht is voor het juridische en financiële aspect van de zaak, maar ook voor het herstelproces van jouw medewerker. In de uitvoering hiervan heeft ons kantoor ervaring op het gebied van verzuimbegeleiding en re-ïntegratie.

Ruud denkt mee vanuit alle perspectieven en mogelijkheden en is volhoudend richting de tegenpartij

Bekijk Referentie