Naarsing Letselschade

Mijn naam is Ruud Naarsing en ik ben advocaat en oprichter van Naarsing Letselschade. Ons kantoor behandelt alleen letselschadezaken en wij onderscheiden ons van andere kantoren door actief mee te denken in de begeleiding van jouw herstel.

Een eerlijke financiële afhandeling van jouw zaak in combinatie met een traject waarin de focus ligt op jouw herstel is waar wij voor gaan.

Onze aanpak

Je kunt er bij ons op vertrouwen dat wij jouw schade vakkundig afhandelen. Als advocaat met de focus op letselschade treden wij in contact met de verzekeraar en houden wij in de gaten of de verzekeraar zich aan de relevante wetgeving houdt. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door het volgen van opleidingen en cursussen en passen deze kennis toe in onze zaken.

Welzijn en herstel

Wij hebben veel ervaring op het gebied van verzuimbegeleiding. De focus in de schade-afwikkeling ligt op jouw herstel. Ons doel is ervoor te zorgen dat jouw klachten afnemen en je weer zo goed mogelijk kunt functioneren. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om hulp in te schakelen van revalidatiedeskundigen, een fysiotherapeut of arts. Maar het kan soms ook wenselijk zijn de emotionele impact van de gebeurtenis te behandelen door een psycholoog. Indien nodig kunnen wij ons netwerk hiervoor inzetten.

Onafhankelijk

Ons werk is altijd onafhankelijk. Dit betekent dat wij niet werken in opdracht van een verzekeraar. De focus ligt op jou, als slachtoffer. Een verzekeraar kan als doel hebben een snelle afwikkeling van schade zonder daarbij afdoende rekening te houden met herstel of schade. Dit kan betekenen dat je een (te) lage schadevergoeding ontvangt. Vanuit onze specialisatie kijken wij juist naar jouw belangen en de mogelijke impact van het ongeval op lange termijn.

Kosteloos

De kosten voor de inzet van een advocaat t.b.v. een letselschade claim zijn onderdeel van de schade die je lijdt. De verzekeraar van de tegenpartij dekt deze kosten. Dit is het recht van het slachtoffer. Indien er onduidelijkheid bestaat over de schuldvraag, kan het zo zijn dat er afspraken gemaakt dienen te worden over de kosten. Dit zullen wij dan bij het intakegesprek uitvoerig met jou bespreken.

Ontzorgen

Er komt veel op je af na een ongeval. Na zo’n ingrijpende gebeurtenis is het prettig dat deskundigen je kunnen ondersteunen bij de afwikkeling van zo’n proces, zodat jij je kunt richten op je eigen welzijn en herstel. Wij nemen de administratieve handelingen, contacten met verzekeraars, berekeningen rondom de schadeclaim en inschatting van herstel (inzet van een medisch deskundige) uit handen.


Na een aanrijding heb ik op advies contact gezocht met Naarsing letselschade. Hier heb ik absoluut geen spijt van gehad.

Bekijk Referentie