Artikel

Wet Verbetering Poortwachter bij letselschade

Delen

Als je betrokken bent bij een ongeval dat letsel veroorzaakt en je arbeidsongeschikt raakt, is het goed bekend te zijn met de Wet Verbetering Poortwachter. In deze blog gaan we dieper in op de Wet Verbetering Poortwachter, wat het inhoudt en hoe het van toepassing kan zijn op letselschadezaken.

Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?

De Wet Verbetering Poortwachter is in 2002 ingevoerd en heeft als doel om de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen. Het gaat hierbij om werknemers die door een ziekte of letsel niet in staat zijn om hun werk uit te voeren. De wet verplicht werkgevers en werknemers om samen te werken aan het herstel en de terugkeer van de werknemer naar de arbeidsmarkt.

Hoe werkt de Wet Verbetering Poortwachter?

De Wet Verbetering Poortwachter legt een duidelijk proces vast dat moet worden gevolgd wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt. Hierbij als voorbeeld enkele belangrijke stappen in dit proces op een rij:

  • Ziekteverzuim Melden: Zodra een werknemer ziek wordt, moet deze dit zo snel mogelijk melden bij de werkgever.
  • Probleemanalyse: Binnen zes weken na de ziekmelding moeten werkgever en werknemer een probleemanalyse op laten stellen. Hierin wordt weergegeven waarom sprake is van verzuim  en worden afspraken gemaakt over de re-integratie.
  • Plan van Aanpak: Op basis van de probleemanalyse wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin staan de stappen en acties die moeten worden ondernomen om de werknemer terug te laten keren naar werk.
  • Re-integratie-Inspanningen: Zowel werkgever als werknemer moeten zich inspannen om de re-integratie te bevorderen. Dit kan onder meer inhouden dat de werknemer aangepast werk krijgt of dat er aanpassingen op de werkplek worden gedaan.
  • Evaluaties: Gedurende het re-integratieproces worden regelmatig evaluaties gehouden om de voortgang te beoordelen en het plan indien nodig aan te passen.
  • WIA-Aanvraag: Als de werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt is, kan deze in aanmerking komen voor een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

De rol van een advocaat gespecialiseerd in de letselschade bij de Wet Verbetering Poortwachter

Als je letselschade hebt opgelopen als gevolg van een ongeval en hierdoor arbeidsongeschikt bent geworden, kan een advocaat gespecialiseerd in de letselschade van toegevoegde waarde zijn. Mijn rol als advocaat in de letselschade is om ervoor te zorgen dat jouw belangen worden beschermd en dat je de juiste stappen onderneemt om te voldoen aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. Naast de normale stappen die je volgt wanneer je het proces van deze wet doorloopt. Krijg je in het geval van letselschade onder meer te maken met stappen als gevolg van de juridische afhandeling van aansprakelijkheid bij letselschade.

Download het gratis stappenplan bij de Wet Verbetering Poortwachter.

Ik kan je helpen

Ben je betrokken geraakt bij een ongeval en wil je alles weten over de Wet Verbetering Poortwachter? Dan heb ik iets voor je! We hebben een handig stappenplan samengesteld dat je inzicht geeft in dit soms ingewikkelde proces. Of je nu een werknemer bent die arbeidsongeschikt is geworden door een ongeval, een werkgever die de re-integratie van een werknemer wil ondersteunen, of een casemanager die meer inzicht wil bieden aan cliënten – dit stappenplan biedt houvast. Download nu jouw exemplaar en neem gerust contact met me op als je nog vragen hebt.

Stuur een e-mail

Ruud Naarsing is een zeer bevlogen docent die de werelden van Casemanagement en letselschade combineert

Bekijk Referentie