Artikel

WVP Week 6-14: Van bedrijfsarts tot letselschadeprocedure

Delen

Als casemanager ben je de spil in het proces van arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Het is cruciaal om de stappen binnen de Wet verbetering Poortwachter (WvP) nauwgezet te volgen om een optimaal resultaat voor zowel de werkgever als de werknemer te bereiken. In dit artikel richten we ons op de stappen die plaatsvinden tussen week 6 en week 14 van WvP.

Heb je vragen?
Wij staan voor je klaar om vragen te beantwoorden en verduidelijking te bieden als het gaat over letselschade in combinatie met de Wet verbetering Poortwachter. Neem vrijblijvend contact op, we helpen je graag.

Week 6: Consult bij de bedrijfsarts

Uiterlijk in week 6 vindt – zoals bekend – een belangrijk consult bij de bedrijfsarts plaats. Dit is een cruciaal moment waarop de medische situatie van de werknemer wordt geëvalueerd. Als casemanager is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dit consult tijdig plaatsvindt en dat de juiste informatie wordt verstrekt aan de bedrijfsarts om een goed beeld te krijgen van de gezondheidssituatie van de werknemer. Het melden van het doorgemaakte ongeval is daarbij ook belangrijk.

Week 8: Opstellen van het plan van aanpak

Na het consult bij de bedrijfsarts is het tijd om het Plan van Aanpak op te stellen. Dit plan vormt de leidraad voor het re-integratietraject en bevat concrete afspraken en acties die moeten worden ondernomen om de werknemer zo snel en duurzaam mogelijk terug te laten keren naar werk. Samen met de casemanager speel ik als advocaat in de letselschade vaak een rol in de uitvoering van dit plan in nauwe samenwerking met de betrokken partijen, zoals een verzekeraar.


Inzet op herstel en re-integratie

Na week 6 start vaak de inzet op herstel en re-integratie na een periode van rust, zowel op medisch als op het gebied van werk. Als advocaat in de letselschade sta ik open voor een drie-eenheid met de casemanager en de bedrijfsarts voor het bevorderen van het herstelproces van de werknemer en het faciliteren van zijn of haar terugkeer naar werk. Dit kan onder meer inhouden dat er aanpassingen op de werkplek moeten worden gedaan of dat er tijdelijke taken worden toegewezen. Na 6 weken van arbeidsongeschiktheid is de drempel om terug te keren in werk al behoorlijk verhoogd. We leven eveneens in een tijdperk dat activeren het codewoord lijkt te zijn. Dit geldt ook voor veel letsels opgelopen door een ongeval.

Nu de aansprakelijkheid van een tegenpartij vaak nog wordt onderzocht in deze periode is het goed om als casemanager en bedrijfsarts al kritisch te kijken wat een medewerker nodig heeft aan behandeling en/of te onderzoeken. Door adequaat te kijken naar de medische behandelingen, hoeft er geen tijd verloren te gaan. Activatie in behandeling en daarmee in herstel en re-integratie leidt hopelijk tot tijdwinst en het niet bereiken van de poort voor dossiers die daar niet hoeven te komen.

Start van de letselschadeprocedure

Tegelijkertijd met de inzet op herstel en re-integratie start ik met de aansprakelijkheidsfase. Dit betekent dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke aansprakelijkheid voor het ongeval dat tot de arbeidsongeschiktheid heeft geleid. Als een werknemer nog geen hulp heeft bij de gevolgen van het ongeval, is het goed de werknemer hierover te adviseren. Het zijn ingewikkelde processen waar veel bij komt kijken. Daar komt bij dat een medewerker door het ongeval vaak al moeite heeft met de gewone dagelijkse dingen, laat staan met lastige juridische vraagstukken die op hen afkomt als een ongeval is doorgemaakt. Door het letsel is er vaak ook geen capaciteit na te kunnen denken dat er mogelijk hulp ingeschakeld kan worden. In de eerste maanden na het ongeval is de kans op herstel het grootst, wist je dat?

In week 6 tot en met 14 van het WVP-traject komen diverse belangrijke stappen aan bod die essentieel zijn voor een succesvolle re-integratie van de werknemer. Als casemanager is het van groot belang om deze stappen zorgvuldig te doorlopen en de werknemer op een professionele en empathische wijze te begeleiden gedurende dit proces. Bovenstaande speelt daarin ook een belangrijke rol.

Samenwerken aan herstel?

Benieuwd naar hoe we samen kunnen optrekken binnen de Wet verbetering Poortwachter? Laten we onder het genot van een kop thee of koffie brainstormen over mogelijkheden. Neem contact op, dan plannen we een kennismaking.

De volgende stap? 

In de komende artikelen gaan we dieper in op de volgende fase, vanaf week 14. Bereid je voor door het schema te downloaden of stel gerust je vragen. Naarsing letselschade helpt graag, door dit proces te begeleiden. Samenwerken aan een spoedig herstel.

Handige tijdlijn: Wet van Poortwachter

Wegwijs worden in de Wet Verbetering Poortwachter? Met die gedachte maakte ik een tijdlijn waarin het verloop en de stappen duidelijk gepresenteerd worden. Deze bied ik als download gratis aan via onderstaande knop. Wil je meer weten of heb je vragen over de Wet van Poortwachter of een samenwerking? Stuur dan een bericht.

Download de tijdlijn

Zijn kennis van de sociale zekerheid en brede blik worden enorm gewaardeerd.

Bekijk Referentie